torsdag 20 april 2017

SD har ingen koll på arbetsmarknadsstatistik, förvånad?

Det går att ha massor av synpunkter på Magdalenas (och vilken annan finansministers) beskrivning av verkligheten i vårbudgeten. Men Sverigedemokraterna gör ett rejält självmål i dagens Svenska Dagbladet.

SD skriver följande
Dessutom väljer Magdalena Andersson att, i stället för arbetslöshet, prata om antalet sysselsatta. Finansministern menar bland annat att den svenska arbetsmarknaden är stark och hänvisar till just sysselsättningen, vilken hon beskriver som "hur stor andel av svenska befolkningen som har ett jobb" – något som är grovt missvisande, och sannolikt ett fullt medvetet drag.
Och ja, antalet sysselsatta är inte ett jättebra mått, man bör använda sysselsättningsgrad, dvs andelen av befolkningen som är sysselsatta. När jag läste det här stycket var det också vad jag trodde de syftade på tills de kom med följande bit.
 Som många redan känner till är begreppet ”sysselsatta” mycket brett, och inkluderar även bland annat personer som ingår i diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Några exempel på dessa är nystartsjobb, instegsjobb eller andra projekt där staten på något sätt är inblandad via subventioner till arbetsgivaren. En stor del av dessa sysselsättningar är med andra ord inte att likställa med riktiga jobb. Ett tydligt definierat mått är däremot just arbetslöshet, där Sverige ligger på en föga imponerande 14:e plats inom EU.
Men stopp och belägg. Här är SD ute och cyklar rejält, eftersom sysselsättningen är en central del i formeln för att beräkna arbetslösheten. Om sysselsättningen "innehåller fel saker", så gör måttet på arbetslöshet det också.

I arbetsmarknadsstatistiken (SCBs Arbetskraftsundersökning) så delas Sveriges befolkning in i grupper beroende på arbetsmarknadsstatus. Första steget är att dela upp i arbetskraften och ej i arbetskraften. I arbetskraften ingår alla som har arbete (sysselsatta), samt alla som aktivt söker arbete (arbetslösa). I gruppen ej i arbetskraften ingår alla som ej aktivt söker arbete, tex sjukpensionärer, sjukskrivna utan arbete, ålderspensionärer, studerande och värnpliktiga.

Gruppen sysselsatta är i sin tur uppdelade som i arbete och frånvarande hela veckan. Frånvaron kan vara sjukdom och semester, men även frånvaro att skiftarbete gör att man har ledig vecka och liknande.

Såhär skriver SCB i sin dokumentation av statistikens framtagning gällande arbetsmarknadspolitiska program
- personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta. Det kan gälla t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.
Samt
Med heltidsstuderande i AKU avses personer som går i reguljära utbildningar såsom grundskola, gymnasieskola och högskola, men också vissa arbetsmarknadspolitiska program vilka betraktas som utbildning  
 Markeringen med fet stil är ditsatt av mig.

Såhär långt kan tyckas att SD har rätt i sin kritik, att sysselsatta innehåller subventionerade jobb. Men då bör man också betänka hur arbetslösheten beräknas.

Antalet arbetslösa divideras med summan av antalet arbetslösa och antalet sysselsatta.

Arbetslösheten sjunker alltså när variabeln som SD kritiserar ökar. Hur kan då arbetslösheten vara så mycket bättre än sysselsättningen (då inte i antal, utan graden). Dessutom är debattartikeln undertecknad av Jimmy Åkesson och SDs ekonomiskpolitiske talesman Oscar Sjöstedt. Har man inte bättre koll på arbetsmarknadsstatistiken bör man kanske ta en lämpligare possition i partiet än ekonomiskpolitisk talesperson.

torsdag 1 augusti 2013

Jag är uppvuxen med okristna värderingar

En sak jag ofta får höra från kamrater är att de är uppvuxna med kristna värderingar. Själv är jag uppvuxen med synnerligen okristna värderingar. Till att börja med är det fel att slå barn, oavsett vad dessa har gjort. Det har i Sverige varit lagligt ända fram till 1979. Att det blev förbjudet har inget med kristna värderingar att göra, tvärtom. Se tex Ordpsråksboken 29:17
Tukta din son, så gör han dig nöjd och fyller dig med välbehag.
Jag är också mot all form av sexuella trakasserier, se tex  2 Mosebok 22:16
Om någon förför en flicka som inte är trolovad och ligger med henne, skall han betala brudpriset och ta henne till hustru.
Jag anser också att män och kvinnor ska ha samma rättigheter (och skyldigheter), och oavstt kön är alla människor lika mycket värda. se tex 1:a korintierbrevet 14:33-35
Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.
Eller varför inte Efesierbrevet 5:22-24
 Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.
Att diskriminera någon för sin sexuella läggning är helt fel, se tex 3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.
En invändning man kan få mot detta är att kyrkan utvecklat sig. Tex i en krönika i GP, "Tro på vad du vill", där tesen görs att "(vissa) humanister" kritiserar de som vill omtolka sin religion i en progressiv riktining. Jag anser mig själv ha en humanistisk livsåskådning, och i den ingår att människor har rätt både till sin religion, men också till sin avsaknad av religion. Folk får tro att storken kommer med barn om de vill, jag har inga problem med det. De får tycka att de tycker att de värderingar jag tagit upp att jag är uppväxt med är kristna för dem. Det har jag inget problem med i sig, men, jag tycker också att man måste vara väl medveten om att orsaken att jag har mina värderingar är att samhället utvecklats bort från det som tidigare var kristna värderingar, och allt eftersom har den svenska kristenheten anpassat sig efter samhällets utveckling. Det är trots kristendomen, inte tack vare den som jag har de värderingar jag har.
Nu till vad jag har problem med när det gäller kristna som anser sig tolka kristendomen mer progressivt. Det är de individer som samtidigt anser att den här nya progressiva tolkningen ska ligga till grund för de lagar som styr landet, och invånarna i det. Oavsett om de tror på dessa föreställningar eller inte.

tisdag 9 april 2013

Kristen moral, vad är det?

Vad är egentligen kristen moral? Det är ingen fråga man kan svara på i ett blogginlägg, men några funderingar i ämnet kan jag i alla fall kosta på mig. I grund är det i alla fall att du ska leva efter de lagar och regler som är beskrivna, både de i gamla och nya testamentet. Vissa regler har åldrats bättre än andra, tex "Du skall icke döda". Det finns däremot en hel del lagar och regler inom kristendomen som är allt annat än god moral enligt moderna synsätt. Jag kommer här koncentrera på dem. Dessutom har jag redan skrivit om 10 guds bud, så dem lämnar jag därhän.
I gamla testamentet (3 Mos 25:44) står bland annat:
Om du vill ha en slav eller slavinna, kan du köpa en sådan av folken omkring dig.
Nu går det kanske att invända att detta inte är en lag om att du ska ha slavar, men det är i vilket fall en tydlig fingervisning på vad den kristna moralen säger om slaveri.
Vad säger då bibeln om att arbeta på vilodagen? Enligt 4 Mos 15:32-36
När israeliterna var i öknen ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen. De som kom på honom med detta förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten. Mannen sattes i förvar eftersom de inte hade fått något besked om vad som skulle göras med honom.Herren sade till Mose:Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret.Menigheten förde honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade befallt Mose. 
Vi ska alltså ha dödsstraff för att arbeta på söndagar enligt kristen moral. Var ligger rim och reson i det? Och synen på homosexualitet då (3 Mos 20:13)
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort sig skyldiga till något avskyvärt. De ska straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.
 Att göra saker som ingen annan skadas av (och i fallet med att arbeta på sabbatsdagen till och med kan gynna andra) ska alltså straffas med döden, igen och igen.
Om vi förflyttar oss till reglerna om mat (5 Mos 14:3-20) så står där vilka djur som är rena, och vilka som är orena och därför inte får ätas. Tex står det i vers 8 att
samt svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara orent för er. Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra.
Alltså det ingår i de kristna reglerna att inte äta gris. Och på en av de stora "kristna" högtiderna så äts det skinka, känns inte det konstigt?
Nu kommer protesterna. "Jesus kom och rättade till felen från gamla testamentet, se tex Mark 7:18-19"
Han svarade: ”Har ni också svårt att fatta? Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa utifrån kan göra henne oren? Ty det går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet.” Därmed förklarade han all föda ren.
Jaha! Det är så ni menar. Vad bra. Men, så då hade jesus fel i bergspredikan (Mat 5:17-20)?
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.
Antingen är det fel i bergspredikan eller i avsnittet om att förklara maten ren. Båda kan inte stämma. Det här är tack och lov inte de värderingar som det svenska samhället vilar på, men det är kristna värderingar och kristen moral.
Jag vill rikta ett stort tack till ateistbibeln.se som är till stor hjälp när det gäller att leta bibelcitat.onsdag 28 november 2012

Är mössa i riksdagen respektlöst?

Det finns mycket att uppröras över här i världen. En del på goda grunder, i andra fall bara för att det ska vara på etymologi visst sätt. I Jönköpingskuriren upprörs den tidigare riksdagsmannen Blivit Törner över att en kvinna satt med mössa på sig i riksdagssalen. Hon hade synts i bild en hel del under en riksdagsutfrågning.

Ändå sedan jag var liten här jag fått lära mig att det är fult, oartigt eller till och med respektlöst att ha mössa på sig inomhus. Själv tycker jag bara att det är obekvämt, då jag blir så varm om huvudet. Men varför uppröras över att ändra här det?

Kan någon på ett enkelt, sakligt och objektivt sätt förklara för mig varför det är respektlöst?  I kommentarsfältet jämfördes det med att ha fötterna på bordet när man fikar. Det är en liknelse jag inte alls kan förstå, fötterna på bordet är ju uppenbart hygieniskt för alla inblandade i fikat, medan mössan inte har någon sådan koppling. Handlar det måhända bara om tradition?

tisdag 27 november 2012

Könsneutrala leksakstidningar, rätt eller galet?

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Resumé rapporterar idag om reaktionerna på att BR och Toys'r'us iår skickar ut leksakskataloger med pojkar som leker med dockor, strycker och dammsuger tillsammans med tjejerna. Tjejerna är också med och leker med leksaksvapen. Reaktionerna har varit kraftiga och negativa från olika håll runt om i världen. Det har kallats hjärntvätt, indoktrinering, manshat och "så politiskt korrekt att jag mår illa". Men är det verkligen så farligt att leksakskatalogerna visar att pojkar kan leka med dockor och tjejer med pistoler och bilar?

Det handlar definitivt inget om hjärntvätt eller indoktrinering. När det gäller barn, så ska de väl få leka med det som de gillar, inte det som vuxna bestämmer. Min 2:årige son lekte med dockor hos sin kusin, och han tyckte så mycket om det att han ville ha en egen. Att en pojke leker med dockor leder inte till några förvirrade könsroller. Att en tjej leker med bilar är inte hjärntvätt. Barn har rätt att själv välja leksaker (så länge det inte är farliga saker så klart), utan inblandning från vuxenvärlden. Vi är alla individer, och har rätt att få vara olika. Det handlar inte om politisk korrekthet. Jag lekte själv med dockor, bilar, Märklintåg och lagade mat när jag var liten. Jag älskar fortfarande att laga mat.

Tidigare har det kommit protester mot leksakskataloger som jobbat på att cementera könsroller, nu kommer protester mot leksakskataloger där båda könen gör allt. Själv tycker jag det viktigaste är att barn får vara barn i första hand, hur leksakskatalogerna ser ut i form av könsroller är inte ett problem i sig. Tycker protesterna är ungefär lika löjliga i båda fall. För att svara på frågan i rubriken, det är rätt att ha könsneutrala leksakstidningar. Men om ett företag inte vill ha könsneutrala leksakstidningar är det också rätt. De som protesterar mot utseendet är de som gör något galet, både iår och tidigare år.

Det svenska samhället vilar på kristna värderingar, eller?

Det sägs ibland att det svenska samhället bygger på kristna värderingar. Ett av argumenten för detta som jag ofta får höra är att våra lagar och regler bygger på 10 guds bud. Nu är ju tio guds bud del av såväl islam som judendom, men låt oss bortse från det en stund. Jag börjar istället med att analysera hur mycket våra lagar bygger på dessa 10 regler. Jag använder mig nu av den senaste bibelöversättningen från 2000, och plockar bibelorden från 2:a moseboken kap 20.Siffran framför citaten är versnummer:
3) Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
I Sverige råder religionsfrihet. Det är inte olagligt för någon att tillbedja flera gudar om hen så önskar (annat än för kungafamiljen, men det är en annan historia).
4-6) Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.
Inte traditionellt ett av budorden. Men här finns samma förbud mot avbildningar som de som gör att  muslimer ogillar avbildningar av profeten Mohammed. Så om man hårddrar det handlar detta avbildningsförbund i grunden om kristna värderingar. Inget i våra lagar påminner om detta stycke.
7) Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
 Finns inget i våra lagtexter om detta.
8-11) Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.
Visst, det är många som är lediga på söndagar, men något straff för att arbeta på söndagen finns inte. Det är fullt tillåtet att arbeta med vad som helst (som är lagligt övriga dagar) även på söndagar. Det finns de som vill hålla affärerna stängda på söndagar, men det handlar inte om gud utan om att minska överkonsumtionen.
12) Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
Idag är det väl snarast tvärtom, dvs du ska visa aktning för dina barn. Visst bör man ta hand om och visa aktning för sina föräldrar, men skulle det vara något kristet?
13) Du skall inte dräpa.
Wow! Ett budord som faktiskt återfinns i våra lagtexter. Men om någon tror att det inte var förbjudet att slå ihjäl folk hur som helst innan 10 guds bud är det väldigt naivt. Så, nej, det handlar inte om "kristna" värderingar utan går mycket längre tillbaka än så.
14) Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Ytterligare ett budord som inte längre har någon motsvarighet i svensk lag.
15) Du skall inte stjäla.
Det andra budordet som finns i svensk lag, men återigen något som knappast budorden var först att införa.
16) Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Det här tolkar jag som att det är förbjudet att förtala folk. Enligt Wikipedia säger Luthers lilla katekes följande om detta bibelord:
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke beljuga, förråda, baktala eller illa berykta vår nästa, utan urskulda honom, tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa.
Så, ja, förtal är förbjudet, vilket stämmer överrens med det åttonde budordet.
Det nionde och tionde budordet behandlar jag i ett svep, då de är en vers i bibeln.
17) Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.
 De här bibelorden tänkte jag att det lät som tankebrott, tills jag läste tolkningen ur Luthers katekes.
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke listigt stå efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägna oss det, utan äro honom behjälpliga, att han må behålla det som hör honom till.
Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke draga, locka eller tubba ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk, utan förmana och tillhålla dem att bliva kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.
Så, att försöka manipulera någon till att skriva in dig i dess testamente är olagligt enligt det nionde budordet. Då tjänare inte riktigt är tillämpligt idag gäller det tionde budordet framför allt att det är förbjudet att  "sno" någon annans hustru. Något som inte är olagligt i Sverige, så länge det inte är fråga om människorov, men det är ju inte det den här texten handlar om.

Så, tre av tio budord har motsvarigheter i svensk lagtext, varav minst två härrör från äldre tid än budorden. Budorden är dessutom inte specifikt kristna, utan ingår även i judendom och islam. Att utgå från budorden för att säga att vårt svenska samhälle bygger på kristna värderingar saknar grund.

Nu har det här blogginlägget blivit så långt att jag kapar här, jag får försöka komma med en fortsättning gällande om svenska samhället och kristna värderingar.

måndag 26 november 2012

Advent utan gud, fortsättningen

Jag skrev igår ett blogginlägg om att skolavslutningar ska vara utan kyrklig inblandning, även om den får hållas i kyrkan. Idag läste jag ett inlägg från Anders Hesselbom på Humanistbloggen, där han länkar ett twitterflöde med Jimmie Åkessons (SD) pressekreterare Linus Bylund. I det twitterflödet skriver Linus att det är historielöst och oförskämt att kräva att vi inte har skolavslutningar med religiöst innehåll. Linus menar att vi är genomsyrade av kristna värderingar.

Så tack vare en religion som i sin huvudskrift uttrycker starkt böghat och massor av kvinnoförtryck är det som gjort att vi i Sverige har kommit såpass långt som vi ändå gjort i jämställdhetsarbetet. Visst, det är oerhört långt kvar, men jag tycker ändå det här visar på att det är trots kristendomen, inte tack vare den, som vi har kommit så långt i den moraliska utvecklingen som vi har gjort.

Dessutom är det så att enligt grundlagen, närmare bestämt Regeringsformen 2:a kapitlet 2:a paragrafen, är olagligt av det allmänna (tex en kommunal skola) att tvinga någon att närvara vid en sammankomst med ett trossamfund. Om en präst deltar i skolavslutningen med bön eller liknande är detta alltså ett grundlagsbrott, inte bara ett brott mot skollagen. Tack till Camilla Grepe, som påpekade detta i kommentarsfältet till Anders blogginlägg.

Nej du Linus, det är inte historielöst och oförskämt att kräva skolavslutningar utan religiöst innehåll, snarare är det tvärtom. Det är du som är historielös och oförskämt som kräver skolavslutningar i en lokal som företräder en av historiens största förtryckare, bibeln.